รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก8054 รถตู้

รถตู้ สำหรับผู้บริหาร,VIP, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 05 พ.ย. 63 เวลา 11:00   ถึงวันที่   05 พ.ย. 63 เวลา 12:00

เลขที่ใบจอง REV63110049 วันที่เวลา 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:00
จองใช้รถเพื่อ ไปคณะแพทย์ฯ
สถานที่ไป คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายวิชาการ จำนวนผู้โดยสาร 3
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ น.ส.วิไลพร ชมชื่น โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===