รายละเอียดการจอง

สนธ.6กข4841 ขับเอง

รถยนต์เก๋ง, ซูซูกิ, แก๊สโซฮอล E20

วันที่ใช้รถ 21 ต.ค. 63 เวลา 10:00   ถึงวันที่   21 ต.ค. 63 เวลา 11:00

เลขที่ใบจอง REV63100001 วันที่เวลา 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09:33
จองใช้รถเพื่อ ส่งโต๊ะบูชา
สถานที่ไป ร้านบ้านอินคำ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 1
รายชื่อผู้โดยสาร จรีวรรณ ตรีพัฒน์
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายเอกรัตน์ พัดฉิม
ผู้ขอใช้ นางจรีวรรณ ตรีพัฒน์ โทรศัพท์ติดต่อ 3846
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===