รายละเอียดรถ

ทะเบียน สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
หมายเลขรถ สถานะ ปกติ
ประเภทรถ รถกระบะ ยี่ห้อ Toyota
เชื้อเพลิง ดีเซล สี
รุ่น
เลขเครื่อง เลขตัวถัง
ราคา 0  บาท อัตราค่าเช่า 0.00  บาท:นาที
วันที่ซื้อ 01 มกราคม 2513 วันที่รับเข้า 01 มกราคม 2513
วันที่จดทะเบียน 07 พฤศจิกายน 2564 ทะเบียนหมดอายุ 07 พฤศจิกายน 2565
วันทำ พ.ร.บ. 21 สิงหาคม 2563 พ.ร.บ. หมดอายุ 21 สิงหาคม 2564
วันทำประกันภัย 21 สิงหาคม 2563 ประกันภัยหมดอายุ 21 สิงหาคม 2564
บริษัทประกันภัย บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เพิ่มเติม

ภาพประกอบ