รายละเอียดรถ

ทะเบียน พกร. ฮฐ 6026 รถตู้ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
หมายเลขรถ สถานะ ปกติ
ประเภทรถ รถตู้ ยี่ห้อ Nissan
เชื้อเพลิง ดีเซล สี ขาว
รุ่น
เลขเครื่อง เลขตัวถัง
ราคา 0  บาท อัตราค่าเช่า 0.00  บาท:นาที
วันที่ซื้อ 23 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่รับเข้า 01 มกราคม 2513
วันที่จดทะเบียน 01 มกราคม 2513 ทะเบียนหมดอายุ 01 มกราคม 2513
วันทำ พ.ร.บ. 01 มกราคม 2513 พ.ร.บ. หมดอายุ 01 มกราคม 2513
วันทำประกันภัย 07 กุมภาพันธ์ 2565 ประกันภัยหมดอายุ 07 กุมภาพันธ์ 2566
บริษัทประกันภัย บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เพิ่มเติม

ภาพประกอบ