สถานะ เลขที่ใบจอง ทะเบียน วันที่ใช้รถ จองใช้รถเพื่อ
อนุมัติREV63110073สนธ.ฮย 2052 รถตู้จากวันที่: 12 พ.ย. 63 (15:00)
ถึงวันที่: 12 พ.ย. 63 (16:30)
ทำธุรกรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แสดง
อนุมัติREV63110027สนธ.ฮร 8097 รถกระบะจากวันที่: 13 พ.ย. 63 (06:00)
ถึงวันที่: 13 พ.ย. 63 (16:00)
ขนของงานสถาปนา นมร. แสดง
อนุมัติREV63110032สนธ.ฮย 2052 รถตู้จากวันที่: 13 พ.ย. 63 (07:00)
ถึงวันที่: 13 พ.ย. 63 (12:00)
รับส่งผู้บริหาร แสดง
อนุมัติREV63110033สนธ.ฮว 8796 รถฮุนไดจากวันที่: 13 พ.ย. 63 (07:00)
ถึงวันที่: 13 พ.ย. 63 (12:00)
รับส่งผู้บริหาร แสดง
อนุมัติREV63110085สนธ.1นก 8056 รถตู้จากวันที่: 13 พ.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 13 พ.ย. 63 (16:00)
รับส่งบุคคลากร นักศึกษา แสดง
รับคืนรถแล้วREV63110112สนธ.1นก8054 รถตู้จากวันที่: 13 พ.ย. 63 (08:30)
ถึงวันที่: 13 พ.ย. 63 (19:00)
อบรมมหานคร รุ่น 8 แสดง
อนุมัติREV63110125สนธ.6กข4841 ขับเองจากวันที่: 13 พ.ย. 63 (12:00)
ถึงวันที่: 13 พ.ย. 63 (14:00)
รับส่งผู้บริหารงานมหานคร แสดง
อนุมัติREV63110115สนธ.ฮว 8796 รถฮุนไดจากวันที่: 13 พ.ย. 63 (13:30)
ถึงวันที่: 13 พ.ย. 63 (16:00)
ส่งเอกสาร ประธานคณะอนุกรรมการด้านงบประมาณ แสดง
ไม่อนุมัติREV63110072สนธ.ฮย 2052 รถตู้จากวันที่: 13 พ.ย. 63 (15:00)
ถึงวันที่: 13 พ.ย. 63 (16:30)
ทำธุรกรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แสดง
อนุมัติREV63110074สนธ.ฮย 2052 รถตู้จากวันที่: 13 พ.ย. 63 (15:00)
ถึงวันที่: 13 พ.ย. 63 (16:30)
ทำธุรกรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 8,607 รายการ