สถานะ เลขที่ใบจอง ทะเบียน วันที่ใช้รถ จองใช้รถเพื่อ
อนุมัติREV63120026สนธ.ฮร 8097 รถกระบะจากวันที่: 20 ต.ค. 63 (15:00)
ถึงวันที่: 20 ต.ค. 63 (16:30)
ทำธุรกรรมการเงิน แสดง
รับคืนรถแล้วREV63100001สนธ.6กข4841 ขับเองจากวันที่: 21 ต.ค. 63 (10:00)
ถึงวันที่: 21 ต.ค. 63 (11:00)
ส่งโต๊ะบูชา แสดง
รับคืนรถแล้วREV63100002สนธ.1นก 8056 รถตู้จากวันที่: 21 ต.ค. 63 (16:00)
ถึงวันที่: 21 ต.ค. 63 (17:00)
ส่งเอกสาร แสดง
อนุมัติREV63120027สนธ.ฮย 2052 รถตู้จากวันที่: 22 ต.ค. 63 (15:00)
ถึงวันที่: 22 ต.ค. 63 (16:00)
ทำธุรกรรมการเงิน แสดง
ยกเลิกREV63120001สนธ.1นก8054 รถตู้จากวันที่: 26 ต.ค. 63 (10:45)
ถึงวันที่: 26 ต.ค. 63 (17:00)
ผู้บริหารประชุม แสดง
รับคืนรถแล้วREV63100012สนธ.1นก 8056 รถตู้จากวันที่: 27 ต.ค. 63 (14:00)
ถึงวันที่: 27 ต.ค. 63 (15:00)
รับเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง แสดง
ไม่อนุมัติREV63100011สนธ.ฮว 8796 รถฮุนไดจากวันที่: 27 ต.ค. 63 (14:00)
ถึงวันที่: 27 ต.ค. 63 (15:00)
รับเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง แสดง
อนุมัติREV63100006สนธ.1นก8054 รถตู้จากวันที่: 27 ต.ค. 63 (15:00)
ถึงวันที่: 27 ต.ค. 63 (16:00)
ทำธุรกรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัย แสดง
รับคืนรถแล้วREV63100017สนธ.ฮร 8097 รถกระบะจากวันที่: 28 ต.ค. 63 (13:00)
ถึงวันที่: 28 ต.ค. 63 (14:30)
ซื้อเอกสารและอุปกรณ์การประชุม แสดง
รับคืนรถแล้วREV63100016สนธ.6กข4841 ขับเองจากวันที่: 28 ต.ค. 63 (14:35)
ถึงวันที่: 28 ต.ค. 63 (15:00)
ส่งเอกสาร แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 10,099 รายการ