รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก8054 รถตู้

รถตู้ สำหรับผู้บริหาร,VIP, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 09 พ.ย. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   09 พ.ย. 63 เวลา 16:00

เลขที่ใบจอง REV63110039 วันที่เวลา 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:29
จองใช้รถเพื่อ ผู้บริหารพบเจ้าอาวาส
สถานที่ไป วัดสุวรรณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายนิติการ จำนวนผู้โดยสาร 3
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นายดิสสทัต เสรีรักษ์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===