รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก 8056 รถตู้

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 66 เวลา 10:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 66 เวลา 12:00

เลขที่ใบจอง ใบจอง66090011 วันที่เวลา 01 กันยายน 2566 เวลา 09:39
จองใช้รถเพื่อ ส่งเอกสาร
สถานที่ไป กทม.1 ตำบล เสาชิงช้า อำเภอ พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างบำรุงรักษาอาคารและพัสดุกลาง จำนวนผู้โดยสาร 3
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายเอกรัตน์ พัดฉิม
ผู้ขอใช้ นางสาวทิพย์วารี นิราศประชากุล โทรศัพท์ติดต่อ 0928388826
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===