รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก 8056 รถตู้

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 66 เวลา 12:45   ถึงวันที่   01 ก.ย. 66 เวลา 15:00

เลขที่ใบจอง ใบจอง66090008 วันที่เวลา 01 กันยายน 2566 เวลา 08:48
จองใช้รถเพื่อ ส่งอธิการบดี
สถานที่ไป ซอยสุพรรณ ถนนสุโขทัย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายเอกรัตน์ พัดฉิม
ผู้ขอใช้ น.ส.สุภาวรรณ เพ็ชรเจริญ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===