รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

รถกระบะ, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 66 เวลา 10:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 66 เวลา 12:00

เลขที่ใบจอง ใบจอง66090007 วันที่เวลา 01 กันยายน 2566 เวลา 08:18
จองใช้รถเพื่อ ส่งเอกสาร
สถานที่ไป สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถ.พระรามที่ 6 ตำบล พญาไท อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างบำรุงรักษาอาคารและพัสดุกลาง จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายธง ทองดอนคำ
ผู้ขอใช้ นายภูริทัต บุรีรัตน์ โทรศัพท์ติดต่อ 0838389537
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===