รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

รถกระบะ, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 66 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง ใบจอง66080267 วันที่เวลา 31 สิงหาคม 2566 เวลา 12:29
จองใช้รถเพื่อ เข้าศูนย์บริการ
สถานที่ไป ตลิ่งชัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ สนธ.นายสิทธิเดช จิตต์รัก โทรศัพท์ติดต่อ 099 149 1628
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===