รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก8054 รถตู้

รถตู้ สำหรับผู้บริหาร,VIP, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 66 เวลา 15:00

เลขที่ใบจอง ใบจอง66080252 วันที่เวลา 29 สิงหาคม 2566 เวลา 15:46
จองใช้รถเพื่อ รับใบอนุญาติทำงาน และขอ Visa การทำงาน
สถานที่ไป สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ 8 และ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร นายราชันรักษาพล นางสาวสุรีรัตน์ สุวรรณสุทธิ์ และ MR.FAN LIANG
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายสมศิล หงษ์บุญ
ผู้ขอใช้ นายราชัน รักษาพล (ไปป์) โทรศัพท์ติดต่อ 3849
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม เป็นการใช้รถแบบต่อเนื่องไปสำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ 8 และ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===