รายละเอียดการจอง

วชม.ฮว8137 รถตู้

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 66 เวลา 15:00

เลขที่ใบจอง ใบจอง66080236 วันที่เวลา 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10:35
จองใช้รถเพื่อ จัดอบรม ณ โรงเรียนราชินี
สถานที่ไป โรงเรียนราชินี ตำบล พระบรมมหาราชวัง อำเภอ พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง จำนวนผู้โดยสาร 6
รายชื่อผู้โดยสาร ฝ่ายบริการชุมชนและสังคม
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ วชม.นายประวัติ แก้วใส
ผู้ขอใช้ วชม.นายวุฒิพงศ์ ไข่มุกข์ โทรศัพท์ติดต่อ 0818082252 (LINE: toey172)
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===