รายละเอียดการจอง

วชม.3กฮ1092 รถกระบะ

รถกระบะ, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 66 เวลา 09:30   ถึงวันที่   01 ก.ย. 66 เวลา 16:00

เลขที่ใบจอง ใบจอง66080229 วันที่เวลา 29 สิงหาคม 2566 เวลา 08:20
จองใช้รถเพื่อ ผู้ผู้บริหารเป็นวิทยากรกลุ่ม (มหานคร รุ่น 8)
สถานที่ไป โรงแรมโกลเด้นทิวลิป จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ วชม.นายสำเริง ทัตทะศรี
ผู้ขอใช้ วชม.นางสาวราวรรณ เกตุพงษ์ โทรศัพท์ติดต่อ 0922566404
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===