รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮว 8796 รถฮุนได

รถตู้, Hyundai, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 66 เวลา 07:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 66 เวลา 18:00

เลขที่ใบจอง ใบจอง66070237 วันที่เวลา 26 กรกฏาคม 2566 เวลา 11:13
จองใช้รถเพื่อ เดินทางไปปฏิบัติงาน ตามกำหนดการของหลักสูตรฯ มหานคร รุ่นที่ 11
สถานที่ไป โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป พระราม9 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายยุทธนา จันเพิ่ม
ผู้ขอใช้ สนธ.นายประจักษ์ สุขสองห้อง โทรศัพท์ติดต่อ 089 9207328
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===