รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก8054 รถตู้

รถตู้ สำหรับผู้บริหาร,VIP, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 05 พ.ย. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   05 พ.ย. 63 เวลา 11:00

เลขที่ใบจอง REV63110048 วันที่เวลา 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:45
จองใช้รถเพื่อ จ่ายค่าสาธารณูปโภค
สถานที่ไป ทีโอที ประปา ไฟฟ้า ธ.กรุงเทพ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายการคลัง จำนวนผู้โดยสาร 1
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ น.ส.รัตนาภรณ์ คำหมู่ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===