รายละเอียดรถ

ทะเบียน พกร. 41 - 7037 รถบัส จังหวัด กรุงเทพมหานคร
หมายเลขรถ 1 สถานะ ปกติ
ประเภทรถ รถบัส ยี่ห้อ Volvo
เชื้อเพลิง ดีเซล สี ขาว-เขียว
รุ่น ฺB7R
เลขเครื่อง เลขตัวถัง
ราคา 0  บาท อัตราค่าเช่า 0.00  บาท:นาที
วันที่ซื้อ 01 มกราคม 2513 วันที่รับเข้า 01 มกราคม 2513
วันที่จดทะเบียน 01 มกราคม 2513 ทะเบียนหมดอายุ 01 มกราคม 2513
วันทำ พ.ร.บ. 01 มกราคม 2513 พ.ร.บ. หมดอายุ 01 มกราคม 2513
วันทำประกันภัย 07 กุมภาพันธ์ 2565 ประกันภัยหมดอายุ 07 กุมภาพันธ์ 2566
บริษัทประกันภัย
เพิ่มเติม

ภาพประกอบ