รายละเอียดรถ

ทะเบียน พกร. 41 - 6446 รถบัส จังหวัด กรุงเทพมหานคร
หมายเลขรถ 3 สถานะ ปกติ
ประเภทรถ รถบัส ยี่ห้อ Hino
เชื้อเพลิง ดีเซล สี น้ำเงิน
รุ่น RK8JSLA
เลขเครื่อง เลขตัวถัง
ราคา 0  บาท อัตราค่าเช่า 0.00  บาท:นาที
วันที่ซื้อ 01 มกราคม 2513 วันที่รับเข้า 01 มกราคม 2513
วันที่จดทะเบียน 01 มกราคม 2513 ทะเบียนหมดอายุ 01 มกราคม 2513
วันทำ พ.ร.บ. 01 มกราคม 2513 พ.ร.บ. หมดอายุ 01 มกราคม 2513
วันทำประกันภัย 07 กุมภาพันธ์ 2565 ประกันภัยหมดอายุ 07 กุมภาพันธ์ 2566
บริษัทประกันภัย บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เพิ่มเติม

ภาพประกอบ