สถานะ เลขที่ใบจอง ทะเบียน วันที่ใช้รถ จองใช้รถเพื่อ
อนุมัติREV63110081สนธ.ฮร 8097 รถกระบะจากวันที่: 09 พ.ย. 63 (13:00)
ถึงวันที่: 09 พ.ย. 63 (14:30)
ติดราชการที่ธนาคารกรุงไทยข้าวเสนและสามเสน13 แสดง
ยกเลิกREV63110039สนธ.1นก8054 รถตู้จากวันที่: 09 พ.ย. 63 (13:00)
ถึงวันที่: 09 พ.ย. 63 (16:00)
ผู้บริหารพบเจ้าอาวาส แสดง
รับคืนรถแล้วREV63110076สนธ.6กข4841 ขับเองจากวันที่: 09 พ.ย. 63 (13:00)
ถึงวันที่: 09 พ.ย. 63 (16:00)
ส่งเอกสาร แสดง
อนุมัติREV63110079สนธ.ฮย 2052 รถตู้จากวันที่: 09 พ.ย. 63 (13:30)
ถึงวันที่: 09 พ.ย. 63 (16:00)
ซื้อของที่ใช้ในโครงการอบอรมปฐมนิเทศฯ แสดง
อนุมัติREV63110086สนธ.1นก8054 รถตู้จากวันที่: 09 พ.ย. 63 (14:00)
ถึงวันที่: 09 พ.ย. 63 (15:30)
ตืดต่อเรื่องเอกสาร แสดง
อนุมัติREV63110068สนธ.ฮร 8097 รถกระบะจากวันที่: 09 พ.ย. 63 (15:00)
ถึงวันที่: 09 พ.ย. 63 (16:30)
ทำธุรกรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แสดง
ยกเลิกREV63110053สนธ.1นก 8056 รถตู้จากวันที่: 10 พ.ย. 63 (07:30)
ถึงวันที่: 10 พ.ย. 63 (12:00)
ผู้บริหารประชุม แสดง
ยกเลิกREV63110046สนธ.ฮย 2052 รถตู้จากวันที่: 10 พ.ย. 63 (07:30)
ถึงวันที่: 10 พ.ย. 63 (17:00)
ประชุม แสดง
อนุมัติREV63110082สนธ.ฮย 2052 รถตู้จากวันที่: 10 พ.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 10 พ.ย. 63 (16:00)
รับส่งบุคคลากร นักศึกษา แสดง
ยกเลิกREV63110093สนธ.1นก8054 รถตู้จากวันที่: 10 พ.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 10 พ.ย. 63 (17:00)
ส่งเอกสาร แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 10,099 รายการ