ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

สนธ.ฮย 2052 รถตู้

อนุมัติ05/04/2567 เวลา 10:27:13
วันที่ใช้รถ 30 เม.ย. 67 เวลา 16:00   ถึงวันที่   30 เม.ย. 67 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ สนธ.นายสิทธิเดช จิตต์รัก   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับ ส่งนักศึกษา
รายละเอียด

สนธ.1นก 8056 รถตู้

อนุมัติ05/04/2567 เวลา 10:26:00
วันที่ใช้รถ 30 เม.ย. 67 เวลา 16:00   ถึงวันที่   30 เม.ย. 67 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ สนธ.นายสิทธิเดช จิตต์รัก   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับ ส่งนักศึกษา
รายละเอียด

สนธ.ฮว 8796 รถฮุนได

อนุมัติ02/04/2567 เวลา 08:47:38
วันที่ใช้รถ 30 เม.ย. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   30 เม.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ สนธ.น.ส.อาทิตยา เพิ่มพิพัฒน์   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ส่งเอกสาร
รายละเอียด

สนธ.ฮย 2052 รถตู้

อนุมัติ28/03/2567 เวลา 16:55:44
วันที่ใช้รถ 30 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 เม.ย. 67 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ วทส.นายปิยะมิตร ศรีหนองโปร่ง   สำหรับแผนก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ เข้าศึกษาดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
รายละเอียด

สนธ.1นก 8056 รถตู้

อนุมัติ28/03/2567 เวลา 16:55:27
วันที่ใช้รถ 30 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 เม.ย. 67 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ วทส.นายปิยะมิตร ศรีหนองโปร่ง   สำหรับแผนก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ เข้าศึกษาดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
รายละเอียด

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

อนุมัติ28/03/2567 เวลา 16:54:59
วันที่ใช้รถ 30 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 เม.ย. 67 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ วทส.นายปิยะมิตร ศรีหนองโปร่ง   สำหรับแผนก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ เข้าศึกษาดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
รายละเอียด

สนธ.1นก 8056 รถตู้

อนุมัติ05/04/2567 เวลา 10:20:48
วันที่ใช้รถ 30 เม.ย. 67 เวลา 06:00   ถึงวันที่   30 เม.ย. 67 เวลา 08:00
ผู้ขอใช้ สนธ.นายสิทธิเดช จิตต์รัก   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับ ส่งนักศึกษา
รายละเอียด

สนธ.ฮย 2052 รถตู้

อนุมัติ05/04/2567 เวลา 10:24:33
วันที่ใช้รถ 30 เม.ย. 67 เวลา 06:00   ถึงวันที่   30 เม.ย. 67 เวลา 08:00
ผู้ขอใช้ สนธ.นายสิทธิเดช จิตต์รัก   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับ ส่งนักศึกษา
รายละเอียด

สนธ.1นก 8056 รถตู้

อนุมัติ05/04/2567 เวลา 10:17:45
วันที่ใช้รถ 29 เม.ย. 67 เวลา 16:00   ถึงวันที่   29 เม.ย. 67 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ สนธ.นายสิทธิเดช จิตต์รัก   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับ ส่งนักศึกษา
รายละเอียด

สนธ.ฮย 2052 รถตู้

อนุมัติ05/04/2567 เวลา 10:18:56
วันที่ใช้รถ 29 เม.ย. 67 เวลา 16:00   ถึงวันที่   29 เม.ย. 67 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ สนธ.นายสิทธิเดช จิตต์รัก   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับ ส่งนักศึกษา
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 177 รายการ