ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

อนุมัติ18/08/2566 เวลา 07:38:33
วันที่ใช้รถ 29 ก.ย. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   29 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายกัญฐณจักพ์ เกียรติภูวฉัตร์   สำหรับแผนก ฝ่ายการคลัง
จองใช้รถเพื่อ ปิดงบประมาณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2566 (STANDBY) ทั้งวัน
รายละเอียด

วชม.ฮว8137 รถตู้

อนุมัติ25/09/2566 เวลา 09:28:04
วันที่ใช้รถ 29 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ก.ย. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ วชม.นางสาวราวรรณ เกตุพงษ์   สำหรับแผนก วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
จองใช้รถเพื่อ ทำธุรกรรมทางการเงิน
รายละเอียด

วชม.3กฮ1092 รถกระบะ

อนุมัติ25/09/2566 เวลา 09:27:10
วันที่ใช้รถ 29 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ก.ย. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ วชม.นางสาวนุสรา สุปัน   สำหรับแผนก วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
จองใช้รถเพื่อ อบรม
รายละเอียด

สนธ.1นก8054 รถตู้

อนุมัติ21/09/2566 เวลา 07:49:18
วันที่ใช้รถ 29 ก.ย. 66 เวลา 07:45   ถึงวันที่   29 ก.ย. 66 เวลา 10:00
ผู้ขอใช้ สนธ.น.ส.สโรชา ราย   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับ-ส่งท่านอธิการบดี
รายละเอียด

สนธ.ฮว 8796 รถฮุนได

อนุมัติ27/07/2566 เวลา 07:25:17
วันที่ใช้รถ 29 ก.ย. 66 เวลา 07:00   ถึงวันที่   29 ก.ย. 66 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ สนธ.นายประจักษ์ สุขสองห้อง   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ เดินทางไปปฏิบัติงาน ตามกำหนดการของหลักสูตรฯ มหานคร รุ่นที่ 11
รายละเอียด

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

อนุมัติ18/08/2566 เวลา 07:38:52
วันที่ใช้รถ 28 ก.ย. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   28 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายกัญฐณจักพ์ เกียรติภูวฉัตร์   สำหรับแผนก ฝ่ายการคลัง
จองใช้รถเพื่อ ปิดงบประมาณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2566 (STANDBY) ทั้งวัน
รายละเอียด

วชม.3กฮ1092 รถกระบะ

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 28 ก.ย. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   28 ก.ย. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ วชม.นางสาวราวรรณ เกตุพงษ์   สำหรับแผนก วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
จองใช้รถเพื่อ ทำธุรกรรมทางการเงิน
รายละเอียด

สนธ.6กข4841 ขับเอง

อนุมัติ29/08/2566 เวลา 11:38:06
วันที่ใช้รถ 28 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 ก.ย. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ สนธ.นายสิทธิเดช จิตต์รัก   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ส่งเอกสาร
รายละเอียด

สนธ.ฮว 8796 รถฮุนได

อนุมัติ22/09/2566 เวลา 13:51:22
วันที่ใช้รถ 28 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 ก.ย. 66 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ น.ส.อนตมณฑ์ อากาศสภา   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ร่วมงานประชุม
รายละเอียด

สนธ.ฮว 8796 รถฮุนได

อนุมัติ19/09/2566 เวลา 06:34:28
วันที่ใช้รถ 27 ก.ย. 66 เวลา 14:00   ถึงวันที่   27 ก.ย. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายกัญฐณจักพ์ เกียรติภูวฉัตร์   สำหรับแผนก ฝ่ายการคลัง
จองใช้รถเพื่อ ทำธุรกรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 127 รายการ