ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

สนธ.1นก 8056 รถตู้

อนุมัติ23/03/2566 เวลา 08:43:27
วันที่ใช้รถ 31 มี.ค. 66 เวลา 14:00   ถึงวันที่   31 มี.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายกัญฐณจักพ์ เกียรติภูวฉัตร์   สำหรับแผนก ฝ่ายการคลัง
จองใช้รถเพื่อ ทำธุรกรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รายละเอียด

สนธ.6กข4841 ขับเอง

อนุมัติ27/03/2566 เวลา 11:07:08
วันที่ใช้รถ 31 มี.ค. 66 เวลา 13:30   ถึงวันที่   31 มี.ค. 66 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ วทส.นายปิยะมิตร ศรีหนองโปร่ง   สำหรับแผนก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ใช้ในโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียด

วชม.ฮว8137 รถตู้

อนุมัติ27/03/2566 เวลา 16:39:32
วันที่ใช้รถ 31 มี.ค. 66 เวลา 12:00   ถึงวันที่   31 มี.ค. 66 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ วชม.นางสาวชัญญารัตน์ ชนะชัย   สำหรับแผนก วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
จองใช้รถเพื่อ ไป Rockcamp (สาย1)
รายละเอียด

สนธ.1นก 8056 รถตู้

อนุมัติ27/03/2566 เวลา 08:58:34
วันที่ใช้รถ 31 มี.ค. 66 เวลา 10:30   ถึงวันที่   31 มี.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายกัญฐณจักพ์ เกียรติภูวฉัตร์   สำหรับแผนก ฝ่ายการคลัง
จองใช้รถเพื่อ ส่งอาหาร ภารกิจปริญญา (รร.วชิราวุธฯ)
รายละเอียด

วชม.ฮว8137 รถตู้

อนุมัติ30/03/2566 เวลา 11:55:27
วันที่ใช้รถ 31 มี.ค. 66 เวลา 10:00   ถึงวันที่   31 มี.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาววาสนา รักสลาม   สำหรับแผนก ฝ่ายนิติการ
จองใช้รถเพื่อ ขนอุปกรณ์งานรับปริญญาบัตร
รายละเอียด

วชม.3กฮ1092 รถกระบะ

อนุมัติ27/03/2566 เวลา 16:33:23
วันที่ใช้รถ 31 มี.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   31 มี.ค. 66 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ วชม.นางสาวราวรรณ เกตุพงษ์   สำหรับแผนก วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
จองใช้รถเพื่อ ส่งผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมผู้นำเมือง
รายละเอียด

สนธ.1นก8054 รถตู้

อนุมัติ24/03/2566 เวลา 06:59:17
วันที่ใช้รถ 31 มี.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   31 มี.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สนธ.นางกนกลักษณ์ วิลเลียมส์   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ผู้บริหาร
รายละเอียด

วชม.ฮว8137 รถตู้

อนุมัติ27/03/2566 เวลา 16:40:43
วันที่ใช้รถ 31 มี.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   31 มี.ค. 66 เวลา 10:00
ผู้ขอใช้ วชม.นางสาวชัญญารัตน์ ชนะชัย   สำหรับแผนก วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
จองใช้รถเพื่อ ไป Rockcamp (สาย1)
รายละเอียด

สนธ.ฮว 8796 รถฮุนได

อนุมัติ24/02/2566 เวลา 07:44:39
วันที่ใช้รถ 31 มี.ค. 66 เวลา 07:00   ถึงวันที่   31 มี.ค. 66 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ สนธ.นายประจักษ์ สุขสองห้อง   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ เดินทางไปปฏิบัติงาน ตามกำหนดการของหลักสูตรฯ ผู้นำเมือง รุ่นที่ 8
รายละเอียด

สนธ.ฮว 8796 รถฮุนได

อนุมัติ27/03/2566 เวลา 14:54:46
วันที่ใช้รถ 30 มี.ค. 66 เวลา 15:05   ถึงวันที่   30 มี.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สนธ.นายประจักษ์ สุขสองห้อง   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ซื้อของที่แมคโคร
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 155 รายการ