ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

อนุมัติ26/05/2566 เวลา 11:02:42
วันที่ใช้รถ 31 พ.ค. 66 เวลา 14:00   ถึงวันที่   31 พ.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายกัญฐณจักพ์ เกียรติภูวฉัตร์   สำหรับแผนก ฝ่ายการคลัง
จองใช้รถเพื่อ ทำธุรกรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รายละเอียด

วชม.3กฮ1092 รถกระบะ

อนุมัติ19/05/2566 เวลา 09:51:42
วันที่ใช้รถ 31 พ.ค. 66 เวลา 10:00   ถึงวันที่   31 พ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ วชม.นางสาวราวรรณ เกตุพงษ์   สำหรับแผนก วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
จองใช้รถเพื่อ รับการตรวจควันดำ
รายละเอียด

วชม.ฮว8137 รถตู้

อนุมัติ19/05/2566 เวลา 09:51:33
วันที่ใช้รถ 31 พ.ค. 66 เวลา 10:00   ถึงวันที่   31 พ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ วชม.นางสาวราวรรณ เกตุพงษ์   สำหรับแผนก วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
จองใช้รถเพื่อ รับการตรวจควันดำ
รายละเอียด

สนธ.ฮว 8796 รถฮุนได

อนุมัติ26/04/2566 เวลา 14:21:11
วันที่ใช้รถ 31 พ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   31 พ.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ วทส.นายปิยะมิตร ศรีหนองโปร่ง   สำหรับแผนก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ นิเทศนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัย ชั้นปีที่ 3
รายละเอียด

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

อนุมัติ22/05/2566 เวลา 10:39:46
วันที่ใช้รถ 31 พ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   31 พ.ค. 66 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางจรีวรรณ ตรีพัฒน์   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับต้นไม้วันสิ่งแวดล้อมโลก
รายละเอียด

สนธ.1นก 8056 รถตู้

อนุมัติ03/05/2566 เวลา 10:24:51
วันที่ใช้รถ 31 พ.ค. 66 เวลา 07:00   ถึงวันที่   31 พ.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ศิริรัตน์ สุวรรณน้อย   สำหรับแผนก ฝ่ายกิจการนักศึกษา
จองใช้รถเพื่อ กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา (จากต้นกล้า สู่ป่าโมก ปี 4)
รายละเอียด

สนธ.1นก8054 รถตู้

อนุมัติ03/05/2566 เวลา 10:06:39
วันที่ใช้รถ 31 พ.ค. 66 เวลา 07:00   ถึงวันที่   31 พ.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ศิริรัตน์ สุวรรณน้อย   สำหรับแผนก ฝ่ายกิจการนักศึกษา
จองใช้รถเพื่อ กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา (จากต้นกล้า สู่ป่าโมก ปี 4)
รายละเอียด

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

อนุมัติ26/05/2566 เวลา 11:02:54
วันที่ใช้รถ 30 พ.ค. 66 เวลา 14:00   ถึงวันที่   30 พ.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายกัญฐณจักพ์ เกียรติภูวฉัตร์   สำหรับแผนก ฝ่ายการคลัง
จองใช้รถเพื่อ ทำธุรกรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รายละเอียด

วชม.ฮว8137 รถตู้

อนุมัติ26/05/2566 เวลา 15:30:50
วันที่ใช้รถ 30 พ.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   30 พ.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ วชม.นายวุฒิพงศ์ ไข่มุกข์   สำหรับแผนก วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
จองใช้รถเพื่อ จัดอบรม ณ ม.สวนดุสิต
รายละเอียด

สนธ.6กข4841 ขับเอง

อนุมัติ23/05/2566 เวลา 16:33:03
วันที่ใช้รถ 30 พ.ค. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   30 พ.ค. 66 เวลา 10:00
ผู้ขอใช้ สนธ.นายสิทธิเดช จิตต์รัก   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ส่งเอกสาร
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 122 รายการ