ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

สนธ.ฮว 8796 รถฮุนได

อนุมัติ26/12/2565 เวลา 10:08:37
วันที่ใช้รถ 20 ก.พ. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 ก.พ. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สนธ.นางกนกลักษณ์ วิลเลียมส์   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ สนธ.
รายละเอียด

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

อนุมัติ12/01/2566 เวลา 11:29:12
วันที่ใช้รถ 17 ก.พ. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   17 ก.พ. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายปริวรัต บุญรวิวัฒน์   สำหรับแผนก ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
จองใช้รถเพื่อ ไปงานนิทรรศการสัปดาห์วิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี 2566
รายละเอียด

สนธ.ฮว 8796 รถฮุนได

อนุมัติ17/10/2565 เวลา 13:54:05
วันที่ใช้รถ 17 ก.พ. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   17 ก.พ. 66 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรัชดาพร ธรรมไหว   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ พิธีปิดมหานคร รุ่น 10
รายละเอียด

สนธ.1นก8054 รถตู้

อนุมัติ26/12/2565 เวลา 10:08:45
วันที่ใช้รถ 17 ก.พ. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   17 ก.พ. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สนธ.นางกนกลักษณ์ วิลเลียมส์   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ สนธ.
รายละเอียด

สนธ.1นก 8056 รถตู้

อนุมัติ17/10/2565 เวลา 13:55:17
วันที่ใช้รถ 17 ก.พ. 66 เวลา 07:00   ถึงวันที่   17 ก.พ. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรัชดาพร ธรรมไหว   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ พิธีปิดมหานคร รุ่น 10
รายละเอียด

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

อนุมัติ02/02/2566 เวลา 07:21:59
วันที่ใช้รถ 16 ก.พ. 66 เวลา 14:00   ถึงวันที่   16 ก.พ. 66 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ นายกัญฐณจักพ์ เกียรติภูวฉัตร์   สำหรับแผนก ฝ่ายการคลัง
จองใช้รถเพื่อ ทำธุรกรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รายละเอียด

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

อนุมัติ02/02/2566 เวลา 07:23:09
วันที่ใช้รถ 15 ก.พ. 66 เวลา 14:00   ถึงวันที่   15 ก.พ. 66 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ นายกัญฐณจักพ์ เกียรติภูวฉัตร์   สำหรับแผนก ฝ่ายการคลัง
จองใช้รถเพื่อ ทำธุรกรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รายละเอียด

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

อนุมัติ02/02/2566 เวลา 07:23:23
วันที่ใช้รถ 14 ก.พ. 66 เวลา 14:00   ถึงวันที่   14 ก.พ. 66 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ นายกัญฐณจักพ์ เกียรติภูวฉัตร์   สำหรับแผนก ฝ่ายการคลัง
จองใช้รถเพื่อ ทำธุรกรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รายละเอียด

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

อนุมัติ02/02/2566 เวลา 07:21:12
วันที่ใช้รถ 13 ก.พ. 66 เวลา 14:00   ถึงวันที่   13 ก.พ. 66 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ นายกัญฐณจักพ์ เกียรติภูวฉัตร์   สำหรับแผนก ฝ่ายการคลัง
จองใช้รถเพื่อ ทำธุรกรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รายละเอียด

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

อนุมัติ02/02/2566 เวลา 16:20:32
วันที่ใช้รถ 13 ก.พ. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   13 ก.พ. 66 เวลา 10:00
ผู้ขอใช้ วทส.นายปิยะมิตร ศรีหนองโปร่ง   สำหรับแผนก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ขนอุปกรณ์จัดโครงการ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 66 รายการ